Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Administratorem Twoich danych osobowychpozyskanych w serwisie www.convertiser.pl („Serwis”) jestdanych osobowych jest spółka Convertiser Sp . z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długosza 48D, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000379536, posiadająca nr REGON: 021470991, oraz nr NIP: 8971771112.

1.2 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer telefonu +48 71 725 5115, pod adresem e-mail [email protected], pisemnie na adres: ul. Jana Długosza 48D, 51-162 Wrocław.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwem właściwych formularzy dostępnych w Serwisie i w zakresie z nich wynikającym, w celu:

  • wykonania umowy, której jesteś Stroną w związku z rejestracją w Serwisie i akceptacja regulaminu określającego warunki jej wykonania oraz do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem tej umowy – w odniesieniu do osób, które dokonały rejestracji w Serwisie i zaakceptowały właściwy regulamin określający warunki jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));
  • realizacji Twojej prośby o kontakt i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • marketingowym, w szczególności w celu przesyłania newslettera, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.2 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy w zwiazku z rejestracją w Serwisie, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów informacyjnych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

2.3 W przypadku rejestracji w Serwisie, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu wykonania umowy, której jesteś Stroną w związku z rejestracją w Serwisie i akceptacja regulaminu określającego warunki jej wykonania oraz do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem tej umowy – w odniesieniu do osób, które dokonały rejestracji w Serwisie i zaakceptowały właściwy regulamin określający warunki jej realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.4 W przypadku zapisania się przez Ciebie na otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych, w tym newsletter, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości email, w tym newslettera, na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.5 Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym w zwiazku z rejestracją w Serwisie, przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.

3. TWOJE PRAWA

3.1 Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej nam zgody lub w celu wykonania umowy.

3.2 W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres [email protected], telefonicznie pod numerem +48 71 725 5115, lub pisemnie na adres Convertiser sp. z o.o., ul. Jana Długosza 48D, 51-162 Wrocław.

3.3 Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1 Nie udostępniamy podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem Serwisu, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi Serwisu, dostawcom usług, księgowych, prawnych, doradczych lub z zakresu rozwiązań IT, dostawcom usług płatniczych, w celu realizacji płatności z tytułu świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu. Ponadto, dane osób, które zawarły z nami umowę o świadczenie usług droga elektroniczną jako reklamodawcy mogą być udostępniane osobom, które zawarły z nami umowę o świadczenie usług droga elektroniczną jako wydawcy, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

5. BEZPIECZEŃSTWO

5.1 W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL, system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

6. PLIKI COOKIES

6.1 Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

6.2 Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

6.3 W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

6.4 Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

6.5 Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

6.6 Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się w Serwisie, poinformuje Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzez umieszczenie informacji o zmianie w zasobach Twojego konta w Serwisie.

6.7 Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.

6.8 Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.